Ochrona środowiska

Wzrost populacji wymusił większą dbałość o ochronę zasobów wodnych. Polityka pro-ekologiczna wymusiła na zakładach przemysłowych wprowadzenie systemów zmniejszających zużycie wody. Podobne trendy obserwuje się w gospodarce komunalnej. Zmiany, które następują pociągają za sobą rozwój zakładów uzdatniania wody oraz laboratoriów badawczych.
Dbałość o środowisko to nie tylko monitorowanie zasobów wodnych, ale również analiza świata roślinnego i zwierzęcego. Analiza gleby i tkanek zwierzęcych daje nam możliwość poznania zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku, jak również dostarcza informacji o naszym wpływie na otaczający świat. Informacje te pozyskujemy stosując nowoczesne metody analizy chemicznej wykorzystujące najnowsze zdobycze techniki.

Analiza żywności

Proces kontroli żywności w ostatnich latach nabrał niezwykle ważnego znaczenia. Dbałość o jakość produktów związana z wprowadzonymi normami jakości wymusza zastosowanie nowoczesnych technik laboratoryjnych.

Przemysł Farmaceutyczny

Precyzja i dbałość o jakość produktu są niezbędne w przemyśle farmaceutycznym. Procedury walidacyjne i optymalne metody analizy są niezwykle ważnym czynnikiem dla zakładów farmaceutycznych. Stosowana w nich aparatura musi spełniać najostrzejsze wymogi zarówno jakości wykonania, jak i jakości analiz.

Przemysł Chemiczny

Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu jest przemysł chemiczny. Duża liczba zakładów o zróżnicowanym charakterze produkcyjnym dostarcza bogaty asortyment produktów. Posiadanie nowoczesnego sprzętu analitycznego jest wymagane w celu poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji.

Pożarnictwo

Działalność Straży Pożarnej oprócz prewencji związanej bezpośrednio z zagrożeniami pożarowymi obejmuje również zadania z zakresu: rozpoznawania i analizowania zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, określania ich możliwych skutków i zasad ochrony przed nimi ludności, kontrolowania działań zapobiegających awariom przemysłowym. Sprostanie stawianym zadaniom jest możliwe przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz analitycznego.
Wzrost zaawansowania technologicznego wymusił obniżenie limitów w analizie śladowej metali. Bezpośrednio z czystością użytych materiałów jest związana szybkość produkowanych podzespołów elektronicznych. Wzrost skomplikowania geometrii wymusił zastosowanie niezwykle czystych procesów, jak również odczynników chemicznych - szczególnie rozpuszczalników organicznych. Stanowi to istotny problem dla chemików analityków, którzy muszą oznaczyć ponad 30 elementów na poziomie części na bilion. Najczęściej stosowanymi aparatami do analizy śladowej są ICP-MS i aparaty absorpcji atomowej wykorzystujące technikę pieca grafitowego. Te techniki wymagają stosowania specjalnych metod przygotowania próby w celu rozpuszczenia matrycy organicznej i otrzymania homogennego roztworu wodnego.

Elektronika i Półprzewodniki

Kryminalistyka

W strukturach policji oprócz jednostek zajmujących się prewencją wydzielono specjalną komórkę zajmującą się wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych - CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE. W ramach CLK działa Wydział Chemii, do którego obowiązków należy między innymi:
Identyfikacja materiałów i towarów w postaci: włókien i wyrobów włókienniczych, wyrobów lakierniczych, tworzyw sztucznych i gum, metali i ich stopów, szkła i ceramiki, wyrobów alkoholowych, mineralnych środków smarnych i tłuszczów, klejów, chemicznych środków znakujących, środków odurzających i psychotropowych, pozostałości powystrzałowych, innych substancji pochodzenia naturalnego i sztucznego

Identyfikacja i określenie właściwości śladów występujących w związku z następującymi zdarzeniami: pożarami, wybuchami, zatruciami (w tym lekami, środkami odurzającymi i psychotropowymi), porażeniami prądem elektrycznym, użyciem broni palnej (GSR), innymi zdarzeniami (katastrofami, wypadkami drogowymi itp.)

Identyfikacja śladów niespecyficznych dla określonych materiałów, towarów i zdarzeń: gleby i mineralnych utworów bezglebowych, śladów biologicznych badanych metodami fizykochemicznymi, Tak rozległa działalność badawcza ze względu na stopień skomplikowania i swoją specyficzność wymaga użycia unikatowej aparatury specjalistycznej.
Niezwykle ważną działalnością związaną z górnictwem jest monitorowanie zagrożeń wynikających z pracy kopalń oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Ściśle związane z tym jest badanie materiałów i środków chemicznych stosowanych w górnictwie oraz odpadów i ścieków pochodzących z wierceń i kopalń, w celu wytypowania metod utylizacji bądź ich likwidacji. Do innych niezwykle ważnych obszarów działalności należą analizy chemiczne - w tym analiza związków siarkowych, ekspertyzy dotyczące odgazowania wysypisk. Harmonizacja przepisów krajowych z unijnymi w obszarze "środowisko", dotycząca przemysłu hutniczego wymusza podjęcie technicznych działań dostosowujących przemysł do standardów unijnych. W tym celu niezwykle ważne jest określenie aktualnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przez hutnictwo żelaza i stali, co jest związane z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych.

Górnictwo i Hutnictwo

Obrót złomem

Bezpieczeństwo w branży handlu i obrotu złomem osiągnęło najwyższy priorytet. Przypadki związane z zaginionymi źródłami promieniotwórczymi (np. w ołowianych obudowach), pokazują, że zaniedbania w dziedzinie bezpieczeństwa mogą prowadzić do poważnych problemów. Nie tylko materialnych, ale również i zdrowotnych.
Candela Lab oferuje wysokoczułe systemy detekcji produkcji Thermo Fisher Scientific dedykowane firmom zajmującym się gospodarką złomem. Systemy te obecne są w ponad 1000 lokalizacjach na całym świecie, takich jak: huty żelaza, złomowiska, spalarnie śmieci, miejsca kontroli granicznej, porty, lotniska i elektrownie jądrowe. W skład systemów detekcji wchodzą ręczne mierniki promieniowania, bramki radiometryczne i detektory montowane w chwytakach.

Dzięki naszym bramkom radiometrycznym ewentualne wykrycie materiałów radioaktywnych ma miejsce już przy wjeździe do zakładu. Jest to pierwszy i podstawowy, razem z ręcznymi miernikami, poziom detekcji i kontroli substancji promieniotwórczych. Zawiadomienie odpowiednich służb o obecności materiałów promieniotwórczych i zabezpieczenie terenu wokół tych materiałów często wiąże się z paraliżem pracy w zakładzie czy na placu. Bramki radiometryczne pozwalają uniknąć tej sytuacji.

Uzupełnieniem bramek radiometrycznych są detektory montowane w chwytakach. Dzięki tym urządzeniom, znajdziemy nawet najmniejszy kawałek radioaktywnego metalu. Dzieje się to w trakcie pracy operatora chwytaka, który otrzymuje alarm wizualny i dźwiękowy wewnątrz kabiny. Prostota obsługi i niski koszt utrzymania powodują stały wzrost zainteresowania zakupem tych urządzeń. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

CANDELA LAB
ul. Myśliborska 70A/92, 03-185 Warszawa
E -MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CANDELA LAB 2022
Tel: +48 22 839 43 15